Следдипломни квалификации и обучение на персонала ни :

1).Certificate for Post-grade orthodontic course THE PRINCIPES OF THE ALEXANDER DISCIPLINE

17/18 март 2003, R.G.Alehander DDS`MCD

2).Сертификат на УНСС, Катедра Мениджмънт и Администрация, сециалност ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ  03.11.2003.

3).Certificate,Information Agency ORMED , COLD LATERAL CONDENSATION , 17.04.2004.

4).Удостоверение,МУ-София, ЦОРХ, Завършен основен курс ХОМЕОПАТИЧНА ТЕРАПИЯ ,01.06.2006.

5).Удостоверение Dental Laser Standard Proficiency, CURRICULUM GUIDELINES AND STANDARDS AS RECOGNIZED BE THE Academy of Laser Dentistry 05.10.2007.

6.)Сертификат СДК към СРК на БЗС, АСПЕКТИ НА ПАРОДОНТОЛОГИЯТА-МЕДИКАМЕНТОЗНО ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА, 21.03.2009.

7).Сертификат ,ЦИЕС-Медикъл Дент ,INVISALIGHT – хит в денталната медицина на 21 век“ ,14.11.2009.

8).Сертификат,БАЕС,“Консервативен естетичен подход за дизайн на усмивката“,22.10.2010.

9).Сертификат, ПЦ Медикъл Депо,“Практичния Пътеводител на ендодонското лечение“.11/12.03.2011.

10).Сертификат ICDE ,Cerrent trends in esthetic periodontology, 01.07.2011.

11).Сертификат СДК, „Клинично Възстановяване след орална и лицево-челюстна хирургия“,18.03.2013.

12).Сертификат СДО,“Техника на препарация за обвивни коронки, ендокоронки и керамични фасети“,06.04.2013.

13).Сертификат към ICDE ,Simplicity is the real innovation-essentials of Wave one,17.02.2013.

14).Сертификат СДК ,“Систематика и техника на успешните директни възстановявания при дъвкателни зъби“,25.04.2015.

15).Сертификат СДК , GC Forum , Bio-Mimetic Approach to Direct Restorations , гр.София 2016 г.

16).Certificate , GC Forum - In Persuit of the Perfect Imression, 10.03.2017 гр.София

17).Certificate , Has attended a theoretical and practical course of Dr. R.Asparuhov , `Contemporary Alternatives in the Direct Posterior Restorations` 20.10.2017 гр.София

18).CERTIFICATE of Hyaluronica ,organized by Vital Esthetic -France, Beauty Professional Academy · Sofia, Bulgaria,03.2018

.