Пиърсинг

Продуктов каталог

Product catalog

Пиърсинг

В продуктовия каталог ще имате възможност да изберете от 83 модела обеци

In the product catalog you will have the opportunity to choose from 83 models

Медицински обeци

Medical earrings

Пиърсинг

Медицинска информация при поставянето пиърсинг

Medical information when piercing

Запознайте се с различните видове системи

Get acquainted with the different types of systems

STUDEX System Universal

Пиърсинг
Пиърсинг
Ценоразпис:
Традиционно топче - 40 лв. за 2 бр. или 25 лв. за 1 бр. обеца (1 стерилен комплект)
Кристал и фигура - 65 лв. за 2 бр. или 40 лв. за 1 бр. обеца (1 стерилен комплект)

STUDEX System PLUS

Пиърсинг
Пиърсинг
Ценоразпис:
Фигура, звезда/сърце - 40 лв. за 2 бр. или 25 лв. за 1 бр. обеца (1 стерилен комплект)

STUDEX System 75

Пиърсинг
Пиърсинг
Ценоразпис:
Безшумна - 98 лв. за 2 бр. или 56 лв за 1 бр. обеца (1 стерилен комплект)
   Ценоразпис на други услуги:
  • Пъп - с абокат/игла 14G + обеца 80 лв. за 1 бр. (1 стерилен комплект)
  • Език - с абокат/игла+обеца 80 лв. за 1 бр. (1 стерилен комплект)
  • Нос - с абокат/игла 18G / система Studex - 52 лв. за 1 бр.  (1 стерилен комплект)
  • Кожен/лигавичен сърфейс, френулум, хрущялна част + обеца 54 лв. за 1 бр. (1 стерилен комплект)
  • Сваляне на обеца - отваряне на клипс или рязане - 30 лв. за 1 бр.
  • Преглед или контролен преглед и назначаване на терапия - 30 лв.
Пиърсинг